Galleri

Här är ett urval av mina bilder

Serie: Stockholm -09
Period: 2008 -09
Exempel:
Förklaring: 2009 hade jag en utställning på Galleri Alex Wiberg i Stockholm
Serie: Stadens ljus
Period: 2006
Exempel:
Förklaring: Nu har jag verkligen upptäckt att även staden är att landskap
Serie: Stadens ljus
Period: sommaren 2005
Exempel:
Förklaring: Nu har jag verkligen upptäckt att även staden är att landskap