Teknik

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Nybörjarfel
Några övningar
Laborationer
Förberedelser
Tips & trix

Teknik

Akvarell anses allmänt vara en svår teknik och det är den givetvis så till måtto att man måste planera lite. Jag tror att svårigheten sitter inte så mycket i själva tekniken som många som försöker måla akvarell redan är inlärda på olja (eller någon annan täckfärgsteknik) men man kan inte tänka samma sätt när man målar akvarell.

Akvarellens grundläggande egenskap är att den transparant och att dess lösningsmedium är vattnet. Till dessa omständigheter måste målaren anpassa sig och inte försöka tvinga akvarellen att bli något som den inte är. Man kan inte styra ymnigt flödande vatten med exakt precision och det är just mycket vatten som ger akvarellen dess särart.