Om mig

Namn:

Johan Ramberg

Född:

1965
Adress: Allhemsgatan 7C
21221 Malmö
Sverige
Telefon: hem 073-58 47 81
E-post: epost

Jag har alltid haft behov av att skapa bilder. Med tiden har jag hunnit prova på många tekniker innan jag slutligen fastnade för akvarell. Innan dess har jag tecknat mycket. Jag ägnade många år åt grafik. Jag har alltid känt att akvarellen är mer besläktad med teckningen och grafiken än de övriga måleriteknikerna.

Akvarellen har med sin enkelhet, (jämfört med grafik) inneburit en befrielse för mitt skapande. Med hjälp av korta sommarkurser för Arne Isaksson & Hasse Karlsson har jag lärt mig mer och mer. Nordiska Akvarellsällskapets målarakademier i Grekland och Spanien har betytt ytterligare stimulans.

Nu sista åren har jag haft förmånen att själv prova på att vara akvarellärare. Det tvingar mig att sätta ord på det jag annars bara känner på mig.