Skogen -15

När jag målat mina skrotbilar hösten 2014 blev jag lite sugen på skogen igen. Det är något med skogens mystik jag inte riktigt kan släppa. Den existerar på sina egna villkor. Ibland vacker och intagande men lika ofta motsträvig och avisande. Ger man sig ut i skogen så måste man acceptera den som den är. Då kanske kan man uppleva att man känner sig mottagen av den.

Namn:
Storlek:
Pris:
Vinter -15

Namn:
Storlek:
Pris:
Björk -15

Namn:
Storlek:
Pris:
Ek -15
35 x 72 cm

Namn:
Storlek:
Pris:
Boken -15
35 x 72 cm

Namn:
Storlek:
Pris:
Hjulspår -15
? x ? cm
5200:-

Namn:
Storlek:
Pris:
Granskog -15
16 x 25 cm
2800:-

Namn:
Storlek:
Pris:
Ljuset -15
? x? cm
4000:-

Namn:
Storlek:
Pris:
 Våtmark -15
? x? cm
4400:-

 Namn:
Storlek:
Pris:
 Träd -14

 Namn:
Storlek:
Pris:
 Sten -14

 Namn:
Storlek:
Pris:
Återstoden -14

16000:-

 Namn:
Storlek:
Pris:
 Barr -15
16 x 25 cm
2800:-