Tillbakablick: Drömskog

dromskog

Jag rotade bland mina äldre målningar och hittade en experimentmålning från 2001. Jag har alltid tagit för givet att mitt måleri utvecklas till det bättre men just denna målningen fick mig att fråga mig vad jag förlorat under denna utveckling.  Jag kallade den för drömskog och målade den som om jag inte hade något att förlora helt, vått i vått. Vad jag kom ihåg så flöt vatten och pigment helt vilt. Jag försökte få till trädstammar men det var inte helt enkelt att få dem att stanna kvar. Förmodligen hade jag alldeles för mycket vatten. Det var ett under att det blev så bra som det blev. Jag tror att jag i huvudsak hade rå umbra, preussisk blå och peynes Grey, vilket har bidragit till de vackra pigmenteffekterna. Genom att blanda pigmentbitare som Preussisk blå med anhopare som Rå umbra blir det en spännande kollision mellan de diametralt motsatta pigmentegenskaperna. Ur det skapas effekterna.

Kanske borde jag återgå lite mer till detta mindre formstyrda måleri. Men å den andra sidan representerar målningen kanske mer den konstnär jag var då och inte längre är.