Laborationer

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Nybörjarfel
Några övningar
Laborationer
Förberedelser
Tips & trix

Laborationer
Svart är inte bara svart. Det är skillnad på Charcoal grey och Neutral tint. Varje färg förändras dessutom beroende hur utspädd den är. Dessutom glömmer man lätt att färgerna är gjorda av pigment, olika färgämnen som kan vara allt från jordarter till kemiska substanser. Dessa har varierande egenskaper som ger sig till känna när man börjar måla. Det enda sättet att riktigt få en känsla för färgens inneboende kvalitéer och pigmentets kemiska egenskaper är att göra laborationer.

Gör så här…
Ta ett rejält tilltaget papper. Gärna ett halvark (ca: A6). Det kan verka slösaktigt för en laboration men en bra laboration kan ge dig inspiration och vägledning för åratal framåt.

Pappret bör vara i bästa kondition för att resultatet ska bli vägledande. på samma papper kan du få plats 5-6 färger. Välj nyanser som på något sätt är besläktade t.ex. svarta färger, blå färger eller jordfärger.

När du börjar med en färg så börjar du med näst intill maximal mättnad. Använd ändå rikligt med vatten i färgen. Dra ett penselsträck späd sedan färgen ett steg och dra nästa streck. Fortsätt så tills färgen är så tunn så att den nästan bara är vatten. Om du lägger sträcken under varandra eller vid sidan av varandra är en fråga om tycke och smak. Lika så hur penselstrecket ser ut men försök att vara konsekvent så att du drar penseln på ungefär samma sätt hela tiden.

Nedan följer några laborationsexempel

Jordfärger
Pigmenten kommer urspungligen från jordarter därav namnen Sienna och Umbra. Det var platser där jorden fanns.Se laboration
Svarta färger
Man brukar att svart dödar färgen. Men med mycket vatten avslöjar de svarta färgerna sitt rika registerSe laboration
Blå färger
Det blåa registret över grönblå kalla färger som antwerpblå till rödaktiga som ultramarinSe laboration

Färgblandningar

Gröna färger
Det finns förvisso färdiga gröna färger men man får många färger genom att blanda andra färger1. gula + blå färger. Detta kan bli lite kalla tråkiga färger. Lite alldagliga gröna färgerSe laboration
2. bruna + blå färger. Detta ger betydligt dovare och mustiga färger. Mycket användbara!Se laboration
3. gula + svarta färger. Det är svårt att tro att detta blir grönt men ni får ett antal mycket vackra nyanser.Se laboration
Tertiär färger
Detta färger som är blir till om man blandar tre färger (se färglära).Det brukar bli ganska dämpade nyanserSe laboration