Varmt & kallt

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Grundfärgerna
Färgtoncirkeln
Varma & kalla färger
Palettförslag

Temperatur

Det är känt bland konstnärer att olika färger ger upplevelse av olika värmegrad.

Vilka färger är kalla & vilka är varma? Det går inte att säga något absolut. Alla blå färger är inte nödvändigtvis lika kalla och alla röda är inte nödvändigtvis lika varma. En blå kan till och med i ett visst sammanhang bli varmare än den röda.

Färgperspektiv
Genom att luften filtrerar bort det ljus som vi upplever som varmare så blir färgerna i ett landskap kallare ju längre bort de ligger. Den konstnär som rätt förstår att utnyttja detta kan skapa en stor känsla av rumslighet i sina bilder. (se mer under ”perspektiv”)