Färgtoncirkeln

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Grundfärgerna
Färgtoncirkeln
Varma & kalla färger
Palettförslag

Färgtoncirkeln

Färgtoncirkeln

Man brukar dela in färgerna i primär, sekundär och tertiärfärger. Primärfärgerna är de tre grundfärgerna gult magenta och blått. Om man blandar två primärfärger så får man en sekundärfärg. Till sekundärfärgerna räknas varmrött (gult + magenta) grönt (gult + blått) och violett (blått + magenta). blandar man en primärfärg med närmaste sekundärfärg får man tertiärfärger. (se palettförslag för att hur man kan blanda färger)

Komplementfärgerna är de färger som står som längst från varandra i färgtoncirkeln. I en målning är det de färgerna som skapar den starkaste spänningen sinsemellan. (Läs mer om komplementfärger här)