Färglära

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Grundfärgerna
Färgtoncirkeln
Varma & kalla färger
Palettförslag

Färglära
Det går inte att komma ifrån att ett av måleriets viktigaste uttrycksmedel är färg. Formerna i en målning väcker funderingar och vi försöker tolka bilden med hjälp av linjer och konstraster men färgen går rakt in i hjärtat på oss och talar direkt till våra känslor.

För att förstå grunderna finns här några sidor allmän färglära.