Akvarellkurser: Filosofi

Min filosofi med akvarellkurserna är inte att kursdeltagarna med nödvändighet ska bli experter på akvarell. Jag ger övningar som kan hjälpa till att utveckla den tekniska förmågan och det konstnärliga seendet men framför allt strävar jag efter att kursdeltagarna ska hitta glädjen i den kreativa processen.

I många fall motverkar prestationskrav den kreativa utvecklingen. Arbetslivet bygger idag i alltför hög utsträckning på prestation och fokus på förmågor som hör till den vänstra hjärnhalvan så som, logiskt tänkande, analytisk förmåga och detaljseende. Det finns inte så mycket rum för intuition, kreativitet och helhetsseende. Det är därför många kursdeltagare vittnar om hur de är trötta efter en slitsam arbetsdag när de kommer till mina kurser men känner sig fyllda med en ny energi efter ett par timmar. Akvarell kan liknas vid mindfullness i många avseende. Man blir tvungen att släppa snurrande splittrande tankar för att bli fullt närvarande i nuet och gå in i en kreativ bubbla. Jag vill hävda att akvarell kan vara rehabliliterande förutsatt att man lägger prestationskraven åt sidan. Därför är det heller inget krav att kursdeltagarna måste göra ”dagens övning”. Det kan vara så att man har en egen idé eller att man känner sig så dränerad att man bara orka leka med färgen. Det är till sist bara den egna inre rösten som bestämmer hur man bäst tar tillvara tiden på mina kurser.