Ljus och skugga

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Motivet
Komposition
Kontraster
Perspektiv

Ljus & Skugga

växlingar mellan ljus och skugga skapar en rytm som gör din bild mer spännande. Ögat vandrar mellan de olika negativa och positiva formerna. Därtill berättar de väsentliga saker om ditt motiv

Ljus och skugga berättar först och främst om varifrån ljuset kommer men de skapar även volym och rumslighet. Man brukar skilja mellan självskugga och slagskugga. Självskuggan är den ickebelysta sidan hos ett objekt medans slagskuggan är den skugga objektet kastar på marken eller andra objekt.

Det är självskuggan som berättar om objektets volym, runt eller kantigt. Det säger även om objektet är slätt eller skrovligt.

Slagskuggan berättar om den yta objektet ligger på. Slagskuggan markerar likt ett solur varifrån ljuset kommer om ljuskällan står högt eller lågt på himlen (kort eller lång skugga). Slagskuggan kan plötsligt byta riktning och därmed markera att den nått fram till en vägg eller ett annat objekt.