Perspektiv

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Motivet
Komposition
Kontraster
Perspektiv

Perspektiv
Ordet perspektiv betyder för många de där perspektivlinjerna som likt järnvägsspår löper samman vid horisonten men det är bara ett sätt att berätta om rum. här följer sju olika sätt att berätta om rum och avstånd.

 1. Linjeperspektiv:
  Det klassiska sättet. Man låter linjer som ska vara parallella gå ihop i en tänkt punkt i horisonten.
 2. Överskärning
  En linje som slutar i en annan linje ger oss en illusion om att linje fortsätt fast bakom som t.ex. konturen av ett berg. Vi vet att konturen fortsätter fast den döljs av ett framförvarande berg.
 3. Storlek
  Om likartade former är olika stora tolkar vi lätt detta som att de mindre ligger längre bort.
 4. Styrka
  Av samma orsak placerar olika svärta på linjerna också linjerna på olika avstånd.’
 5. Skuggor
  Formen på skuggorna ger inte bara volym åt olika objekt. Slagskuggorna markerar även rummet.

 6. Luftperspektiv
  Luften i sig filtrerar bort färgerna. Detta skapar en känsla av stora avstånd. Ju större avstånd desto blekare färger.

 7. Färgperspektiv
  På samma sätt som luften filtrerar bort färg filtrerar den även bort de röda nyanserna. Ju längre bort desto kallare färger. Läs mer under färglära.