Komposition

Material
Motiv & Komposition
Färglära
Teknik
Motivet
Komposition
Kontraster
Perspektiv

Komposition

En konstnär är alltid begränsad till ett visst format. Därför måste han dels hushålla med utrymmet, vilket betyder att han ska se till att berätta det väsentliga, dels måste han tänka på hur han disponerar bildytan så att ögat hos betraktaren på ett naturligt sätt vandrar från bilddel till bilddel och gradvis leds in i målningens komposition.

Vad som är bra komposition är svårt att ge en exakt beskriving på. ändå finns några tumregler som kan ge värdefull vägledning. Här finns en snabbkurs i komposition

En konstnär är inte bara begränsad till formatet. Han väljer ett format för att understryka det han vill berätta om ett motiv. Se ett exempel här till höger. Bilden visar även en annan aspekt, rytm.

Ett enkelt exempel på hur en komposition kan användas till att leda åskådarens blick runt inom bildytan och därmed hålla kvar hans intresse.