Inspirationsföreläsning i Ystad

Inbjuden av studiefrämjandet i Ystad fick jag chansen att känna det kreativa kurslivet på pulsen. Föreläsningen är tänkt som inledningen på en akvarellkurs så det gällde för mig att ge inspiration men även en del grundläggande insikter.

Det är alltid en glädje att måla inför publik men det är speciellt roligt då publiken har insikt i akvarellens särart. Deltagarna hade redan gått en grundkurs i akvarellmåleri så de var en tacksam publik. Jag hade bestämt mig för att visa två olika sätt att måla. Ett mer systematiskt planerat måleri och ett mer spontant intuitivt.

Den ena bilden hade ett skånskt vinterlandskap som förlaga. Steg för steg visade jag hur man omtolkar en fotografisk avbildning till akvarell samtidigt som jag försökte beskriva de svårigheter en konstnär ställs inför när man ska omvandla bilden till en målning.

Den andra bilden utgick jag från några enkla former för att på fri hand skapa en halvabstrakt bymiljö. Här försökte jag förklara hur man ständigt måste vara lyhörd inför vad som händer på pappret då man lager för lager mejslar fram sin komposition.

Jag tror att kursdeltagarna fick en del att tänka på inför den kommande kursen.

Prenumerera

Prenumerera på vårt nyhetsbrev (e-post).